Bekostiging geestelijke gezondheidszorg met ingang van 1 januari  2022 
Voorwaarden vergoeding door uw zorgverzekeraar
  • Nadat ik een verwijsbrief van uw huisarts heb ontvangen, kunt u contact met mij opnemen om een intake in te plannen. 

  • Bij voorkeur stuurt uw huisarts de verwijsbrief digitaal via zorgdomein. Een verwijsbrief dient namelijk aan  specifieke voorwaarden van de zorgverzekeraar te voldoen. U kunt hier eventueel een voorbeeld-verwijsbrief downloaden en uitprinten.  

  • Behandelingen worden uitsluitend vergoed wanneer er sprake is van een vastgestelde DSM 5 stoornis. Van sommige stoornissen wordt de behandeling toch niet vergoed. 

Enige aanvullende informatie vindt u hier. Voor specifieke voorwaarden kunt u het beste bij uw eigen zorgverzekeraar informeren.

Gecontracteerde zorg
In dit overzicht ziet u met welke zorgverzekeraars ik een contract heb in 2022. Bij budgetpolissen wordt de zorg door deze verzekeraars soms toch niet vergoed. Het is belangrijk om zelf te controleren of u recht heeft op een vergoeding. Zo voorkomt u onverwachte kosten. Wanneer ik een contract heb afgesloten met uw zorgverzekeraar, worden alle kosten vergoed en kan ik de rekening rechtstreeks naar de zorgverzekeraar verzenden. Houd qua kosten wel rekening met het wettelijke eigen risico. Dit bedraagt minimaal € 385,00 in 2022. 

Ongecontracteerde verzekerde zorg

Wanneer ik geen contract heb afgesloten met uw zorgverzekeraar, heeft u nog steeds recht op vergoeding van (een deel van) de behandeling. Heeft u gekozen voor een naturapolis, dan wordt de behandeling doorgaans tussen de 65% en 80% van het maximale NZa tarief 2022 vergoed. Het beste kunt u zich hierover bij uw zorgverzekeraar laten informeren. 

Maandelijks wordt een factuur opgemaakt voor de tijd waarin ik contact met u heb gehad. (Intakegesprek, behandelgesprekken, (beeld)belconsulten, emailcontact, telefonisch contact en de tijd die ik heb besteed aan het lezen van door u gemaakte schrijfopdrachten/e-Health opdrachten en geven van feedback hierop buiten de sessies om.) Deze nota kunt u opsturen naar uw zorgverzekeraar. U ontvangt van de zorgverzekeraar zo spoedig mogelijk het bedrag terug waar u recht op heeft.

Onverzekerd product

Wanneer u wel klachten heeft maar geen DSM 5 stoornis, dan kunt u de kosten voor de behandeling niet declareren bij uw zorgverzekeraar. Bepaalde DSM 5 -stoornissen zijn helaas uitgesloten van vergoeding (o.a. burn-out en overspannenheid, aanpassingsstoornissen, slaapstoornissen, relatieproblemen, seksuele problemen). U kunt er voor kiezen toch bij mij in behandeling te komen en de nota zelf te betalen. De kosten bedragen 100 euro per sessie van 45 minuten. Als er sprake is van werk gerelateerde klachten kunt u ook uw werkgever vragen (een deel van) de behandeling te betalen. Een verwijzing van de huisarts is niet nodig als u de nota zelf gaat betalen. Wel houd ik mij ook in dit geval aan de geldende richtlijnen rond dossiervoering.

Niet nagekomen afspraken

De wachtlijsten voor behandeling in de geestelijke gezondheidszorg zijn lang. Zeg afspraken die u niet kunt nakomen alstublieft tijdig af. Dat geeft mij de gelegenheid om op het vrijgekomen tijdstip een ander gesprek in te plannen.

Afspraken kunnen tot 1 werkdag van te voren kosteloos worden geannuleerd (telefonisch of per email). Afspraken op maandag kunnen dus tot uiterlijk de vrijdag ervoor kosteloos worden geannuleerd. Voor afspraken die niet of niet op tijd worden afgezegd, wordt € 30,00 in rekening gebracht. Ook bij ziekte en overmacht wordt dit bedrag in rekening gebracht. Deze kosten worden niet vergoed door uw zorgverzekeraar. Mocht er meerdere malen sprake zijn van een no show, dan is dit wellicht voor u niet het juiste moment om in behandeling te gaan.