Gecontracteerde zorg

Wanneer ik een contract heb afgesloten met uw zorgverzekeraar, worden alle kosten door hen vergoed. Ik kan de rekening rechtstreeks aan hen verzenden. Houdt qua kosten wel rekening met het wettelijke eigen risico. Dit bedraagt minimaal € 385,00 in 2020. Bij bepaalde budgetpolissen wordt de zorg door deze verzekeraars soms toch niet vergoed.

Voor 2020 heb ik contracten afgesloten met een aantal grote zorgverzekeraars:

 • Menzis: Menzis, Anderzorg, HEMA, PMA

 • Zilveren Kruis: Zilveren Kruis, De Friesland, Interpolis, FBTO, Avero Achmea, IAK Volmacht, Aevitae

 • CZ: CZ, OHRA, Nationale Nederlanden

 • DSW: DSW, InTwente, Stad Holland, a.s.r., De Amersfoortse, Ditzo, Aevitae B.V Volmacht.

Het is belangrijk om zelf te controleren of u recht heeft op een vergoeding. Zo voorkomt u onverwachte kosten. Independer maakte voor (bijna) alle ggz-instellingen in Nederland een overzicht. Hierin ziet u eenvoudig of u met uw zorgverzekering recht heeft op een vergoeding voor behandeling in mijn praktijk.

Ongecontracteerde zorg

Wanneer ik geen contract heb afgesloten met uw zorgverzekeraar, heeft u nog steeds recht op vergoeding van (een deel van) de behandeling. Heeft u een restitutiepolis, dan wordt de behandeling meestal volledig vergoed. Heeft u gekozen voor een naturapolis, dan wordt de behandeling voor een groot deel vergoed. Enige aanvullende informatie over vergoedingen vindt u hier. Het beste kunt u zich bij uw eigen zorgverzekeraar laten informeren.

Voor 2020 heb ik geen contract afgesloten met:

 • VGZ: VGZ, IZA, NV Univé Zorg, UMC, Cares, Goude NV, Bewuzt, Zekur.nl

 • Multizorg VRZ: ONVZ, VvAA, PNO, Eno Zorgverzekeraars, Salland Verzekeringen, Salland ZorgDirect, HollandZorg, OWM

 • Caresq IptiQ: Promovendum, National Academic, Besured, Be Smart

Doorgaans geldt voor vergoeding van ongecontracteerde zorg een percentage dat ligt tussen de 65% en 80% van het maximale NZa-tarief. Na elke sessie ontvangt u van mij een betaalverzoek van € 125,00. Dit is een voorschotbedrag op de totaalprijs voor het traject dat u volgt. Na afronding van het traject verreken ik met u het eventuele nog openstaande bedrag. U krijgt van mij aan het einde van het traject een factuur met het maximale NZa-tarief voor het traject dat u volgde. Deze nota kunt u opsturen naar uw zorgverzekeraar. U ontvangt van de zorgverzekeraar zo spoedig mogelijk het bedrag terug waar u recht op heeft.

Voor zowel gecontracteerde als ongecontracteerde zorg geldt, dat de zorgverzekeraar niet per sessie vergoedt, maar per “prestatie”. Voor welke prestatie u in aanmerking komt, wordt bepaald door de aard en ernst van uw klachten. Alle tijd die wordt besteed aan de behandeling wordt opgeteld (o.a. intake, gesprekken in de spreekkamer, videobel-consulten, rapportage, telefonische contacten, emailcontacten, afnemen en uitwerken van tests, verslaglegging en overleg met verwijzers).

Prestatie met bijbehorend maximum NZa-tarief 2020:

 • Kort traject: 3-5 gesprekken / maximaal 294 minuten: € 503,47

 • Middel traject: 6-8 gesprekken / maximaal 495 minuten: € 853,38

 • Intensief traject: 9-12 gesprekken  / maximaal 750 minuten: € 1383,65

 • Chronisch traject: 12 gesprekken / maximaal 753 minuten: € 1330,98

 • Onvolledig behandeltraject: < 120 minuten: € 219,78


Voorwaarden voor vergoeding van de kosten door uw zorgverzekeraar

 • Voor of uiterlijk tijdens het eerste gesprek heb ik een verwijsbrief van uw huisarts ontvangen.

 • Een verwijsbrief dient aan een aantal specifieke voorwaarden te voldoen. U kunt hier een voorbeeld-verwijsbrief downloaden en uitprinten.  Uw huisarts kan ook digitaal een verwijsbrief naar mij sturen via zorgdomein.

 • Behandelingen worden uitsluitend vergoed wanneer er sprake is van een vastgestelde DSM diagnose (stoornis).

Enige aanvullende informatie vindt u hier. Voor specifieke voorwaarden kunt u het beste bij uw eigen zorgverzekeraar informeren.


Onverzekerd product


Wanneer u wel klachten heeft maar geen stoornis, dan kunt u de kosten voor de behandeling niet declareren bij uw zorgverzekeraar. Bepaalde DSM-stoornissen zijn helaas uitgesloten van vergoeding (o.a. burn-out en overspannenheid, aanpassingsstoornissen, slaapstoornissen, relatieproblemen, seksuele problemen). U kunt er voor kiezen toch bij mij in behandeling te komen en de nota zelf te betalen. De kosten bedragen 95 euro per sessie van 45 minuten. Als er sprake is van werkgerelateerde klachten kunt u ook uw werkgever vragen (een deel van) de behandeling te betalen. Een verwijzing van de huisarts is niet nodig als u de nota zelf gaat betalen. Wel houd ik mij ook in dit geval aan de geldende richtlijnen rond dossiervoering.


Niet nagekomen afspraken

Afspraken kunnen tot 24 uur van te voren kosteloos worden geannuleerd (telefonisch of per email). Voor afspraken die niet of niet op tijd worden afgezegd, wordt € 30,00 in rekening gebracht voor de gereserveerde tijd en ruimte. Ook bij ziekte en overmacht wordt dit bedrag in rekening gebracht. Deze kosten worden niet vergoed door uw zorgverzekeraar.