Voorwaarden vergoeding door uw zorgverzekeraar

  • Nadat ik een verwijsbrief van uw huisarts heb ontvangen, kunt u contact met mij opnemen om een intake in te plannen. 

  • Bij voorkeur stuurt uw huisarts de verwijsbrief digitaal via zorgdomein. Een verwijsbrief dient namelijk aan  specifieke voorwaarden van de zorgverzekeraar te voldoen. 

  • Behandelingen worden uitsluitend vergoed wanneer er sprake is van een vastgestelde DSM 5 stoornis. Verzekeraars gaan voor bepaalde DSM 5 stoornissen niet tot vergoeding over. 

 

Enige aanvullende informatie vindt u hier. Voor specifieke voorwaarden kunt u het beste bij uw eigen zorgverzekeraar informeren. 

Gecontracteerde zorg
In dit overzicht ziet u met welke zorgverzekeraars ik een contract heb in 2024. Bij budgetpolissen wordt de zorg door deze verzekeraars soms toch niet vergoed. Het is belangrijk om zelf te controleren of u recht heeft op een vergoeding. Zo voorkomt u onverwachte kosten. Wanneer ik een contract heb afgesloten met uw zorgverzekeraar, worden alle kosten vergoed en kan ik de rekening rechtstreeks naar de zorgverzekeraar verzenden. Houd qua kosten wel rekening met het wettelijke eigen risico. Dit bedraagt minimaal € 385,00 in 2024. 
Ongecontracteerde zorg

Onverzekerde zorg

 

Niet nagekomen afspraken

De wachtlijsten voor behandeling in de geestelijke gezondheidszorg zijn lang. Weeg goed af of u daadwerkelijk prioriteit kunt en wil geven aan het nakomen van afspraken die u met mij maakt. Mocht u onverhoopt een afspraak moeten afzeggen, doe dit dan tijdig. Als u onverwachts niet naar mij toe kunt komen, kan de sessie vaak toch doorgaan in een alternatieve vorm: een beeldbelsessie, emailcontact of een telefoongesprek. 

Afspraken kunnen tot 1 werkdag / 24 uur van te voren kosteloos worden geannuleerd. Een afspraak op maandagochtend om 09:00 uur kan dus uiterlijk tot vrijdagochtend 09:00 uur worden geannulereerd. Dit kan telefonisch of via mail naar psycholoogzuidhorn@protonmail.com

Voor afspraken die niet of niet op tijd worden afgezegd, wordt € 50,00 in rekening gebracht. Ook bij ziekte en overmacht wordt dit bedrag in rekening gebracht. Deze kosten worden niet vergoed door uw zorgverzekeraar.