NIEUW BEHANDELAANBOD IN HET WESTERKWARTIER: Klik hier voor informatie over ACT GROEPSTRAINING

Samenwerkingsverbanden

Met Mirjam Boersma en met Joanneke de Leeuw zijn afspraken gemaakt over vervanging/waarneming in tijden van drukte, ziekte en vakantie. 

Privacy

Aan de basis van alle zorgverlening ligt de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO). Hierin staan de rechten en plichten van cliënten die zorg krijgen. Ik verwerk uitsluitend persoonsgegevens die nodig zijn volgens de WGBO. In mijn AVG verklaring vindt u hierover informatie. Voor dossiers die zijn afgesloten na 1 januari 2020 geldt een wettelijke bewaartermijn van 20 jaar. Als cliënt heeft u ten alle tijde recht op inzage in uw persoonsgegevens. Indien u niet wilt dat uw gegevens worden opgeslagen of bewaard, kunnen wij geen Elektronisch Patiëntendossier (EPD) van u aanleggen. In dat geval kan de behandeling niet worden gedeclareerd bij uw zorgverzekeraar, maar zal deze aan u persoonlijk worden gefactureerd.

Alleen met uw expliciete toestemming worden geanonimiseerde gegevens over de voortgang van uw behandeling verzonden naar GGZ Data. De gegevens worden gebruikt voor onderzoek naar het effectiever maken van behandelingen en met het doel ROM-vragenlijsten te verbeteren.

Een zorgverzekeraar mag extra informatie vragen aan de zorgverlener om te controleren of een zorgverlener een gedeclareerde behandeling daadwerkelijk heeft uitgevoerd en of de behandeling paste bij de zorgvraag. Hiervoor gelden echter strenge procedurele voorwaarden. U kunt bezwaar maken tegen het aanleveren van geanonimiseerde gegevens door een privacyverklaring in te vullen. Deze dient door u en door de behandeld psycholoog ingevuld en ondertekend te worden.

Sinds 25 mei 2018 is de AVG van kracht, de nieuwe Europese privacywet. In mijn privacystatement leest u meer over hoe ik met uw persoonsgegevens omga.

Handreiking beroepsgeheim

Download hier de Handreiking Beroepsgeheim, opgesteld in opdracht van het bestuur van GGZ Nederland.