Samenwerkingsverbanden

Met Mirjam Boersma en met Joanneke de Leeuw zijn afspraken gemaakt over vervanging/waarneming in tijden van drukte, ziekte en vakantie. 

 

Privacy

Sinds 25 mei 2018 is de AVG van kracht, de nieuwe Europese privacywet. In mijn privacystatement leest u meer over hoe ik met uw persoonsgegevens omga.

 

Handreiking beroepsgeheim

Download hier de Handreiking Beroepsgeheim, opgesteld in opdracht van het bestuur van GGZ Nederland.

 

Hier vindt u informatie van de rijksoverheid over de meldcode huiselijk geweld.