Het is belangrijk om problemen en klachten die u dikwijls bezighouden, met uw huisarts te bespreken. Uw huisarts kan beoordelen of er binnen de huisartsenpraktijk voldoende mogelijkheden zijn om u met psychische problemen te helpen of dat er mogelijk sprake is van een psychische stoornis die deskundige behandeling vereist. Ook kan uw huisarts dikwijls goed inschatten of u gebaat bent bij een kortdurende klachtgerichte behandeling, of dat er meer gespecialiseerde hulp nodig is.

Bij onderstaande klachten adviseer ik u contact op te nemen met uw huisarts en een eventuele verwijzing naar mijn praktijk te bespreken:

  • Depressieve stemmingen, zoals somberheid, lusteloosheid, of moeilijkheden met het verwerken van een ingrijpende gebeurtenis als een scheiding of verlies.
  •  Vragen en problemen bij rouw en verlies.
  • Ondersteuning bij mantelzorg.
  • Stress en spanning door problemen op het werk, met collega’s of met superieuren.
  • Problemen in het omgaan met anderen, zoals verlegenheid of moeite met het leggen van contacten, het onderhouden van relaties of opkomen voor de eigen wensen en grenzen.
  • Angsten en fobieën zoals straatvrees, paniekstoornissen, angst voor ernstige ziekten of angst voor kleine ruimtes.
  • Dwanghandelingen of nare gedachten die uw leven beheersen.
  • Relatieproblemen en vragen rond seksualiteit.
  • Onverklaarde en/of chronische pijnklachten.