Het is belangrijk om problemen en klachten die u dikwijls bezighouden, met uw huisarts te bespreken. Uw huisarts kan beoordelen of er mogelijk sprake is van een psychische stoornis die deskundige behandeling vereist. Ook kan uw huisarts dikwijls goed inschatten of u gebaat bent bij een kortdurende klachtgerichte behandeling, of dat er meer gespecialiseerde hulp nodig is.

Bij onderstaande klachten adviseer ik u contact op te nemen met uw huisarts en een eventuele verwijzing naar mijn praktijk te bespreken:

  • Depressieve stemmingen, zoals somberheid, lusteloosheid, of moeilijkheden met het verwerken van een ingrijpende gebeurtenis als een scheiding of verlies.
  •  Vragen en problemen bij rouw en verlies.
  • Ondersteuning bij mantelzorg.
  • Stress en spanning door problemen op het werk, met collega’s of met superieuren.
  • Problemen in het omgaan met anderen, zoals verlegenheid of moeite met het leggen van contacten, het onderhouden van relaties of opkomen voor de eigen wensen en grenzen.
  • Angsten en fobieën zoals straatvrees, paniekstoornissen, angst voor ernstige ziekten of angst voor kleine ruimtes.
  • Dwanghandelingen of nare gedachten die uw leven beheersen.
  • Relatieproblemen en vragen rond seksualiteit.
  • Onverklaarde en/of chronische pijnklachten.