Het is belangrijk om problemen en klachten die u dikwijls bezighouden, met uw huisarts te bespreken. Uw huisarts kan beoordelen of er binnen de huisartsenpraktijk voldoende mogelijkheden zijn om u met psychische problemen te helpen of dat er mogelijk sprake is van een psychische stoornis die deskundige behandeling vereist.

Bij mij kunt u terecht voor de behandeling van lichte tot matig ernstige stoornissen. De behandeling is klachtgericht en kortdurend (max. 10 tot 12 sessies). 

U kunt niet bij mij terecht wanneer er sprake is van

 • een psychose of ernstige persoonlijkheidsproblematiek.
 • als er sprake is van duidelijke crisisgevoeligheid of suïcidaliteit

Is er sprake van een combinatie van verschillende psychische problemen, bestaan de klachten al langere tijd of keren ze vaak terug? Dan bent u waarschijnlijk gebaat bij een intensievere en meer langdurige therapie dan ik u in mijn praktijk kan bieden. 

Uw huisarts kan dikwijls goed inschatten of u gebaat bent bij een kortdurende klachtgerichte behandeling, of dat er meer gespecialiseerde hulp nodig is. 

  Bij onderstaande klachten adviseer ik u contact op te nemen met uw huisarts en een eventuele verwijzing naar mijn praktijk te bespreken:

  • Depressieve stemmingen, zoals somberheid, lusteloosheid, of moeilijkheden met het verwerken van een ingrijpende gebeurtenis als een scheiding of verlies.
  •  Vragen en problemen bij rouw en verlies.
  • Ondersteuning bij mantelzorg.
  • Stress en spanning door problemen op het werk, met collega’s of met superieuren.
  • Problemen in het omgaan met anderen, zoals verlegenheid of moeite met het leggen van contacten, het onderhouden van relaties of opkomen voor de eigen wensen en grenzen.
  • Angsten en fobieën zoals straatvrees, paniekstoornissen, angst voor ernstige ziekten of angst voor kleine ruimtes.
  • Dwanghandelingen of nare gedachten die uw leven beheersen.
  • Relatieproblemen en vragen rond seksualiteit.
  • Onverklaarde en/of chronische pijnklachten.