Dikwijls is er binnen de huisartsenpraktijk een POH-GGZ (Praktijkondersteuner Huisarts Geestelijke Gezondheidszorg) werkzaam, die u goed kan helpen bij psychische klachten. Mocht een verwijzing nodig zijn naar een andere vorm van hulpverlening, dan kunnen de huisarts en/of de POH-GGZ beoordelen waar u het beste terecht kunt. Hier vindt u informatie over diverse stoornissen en daarbij passende behandelingen. 

De hulp die ik bied, valt onder de Basis GGZ. Het streven is de behandeling binnen 10 tot 12 sessies af te ronden of te komen tot een advies voor vervolgbehandeling/begeleiding. Ik kan dikwijls een passende behandeling bieden aan cliënten die de veerkracht hebben en gemotiveerd zijn om met enige ondersteuning zelf keuzes te maken en zelf stappen te zetten die behulpzaam zijn bij het aanpakken psychische problemen.   

Is er sprake van een combinatie van verschillende psychische problemen, bestaan de klachten al langere tijd of keren ze vaak terug? Dan bent u waarschijnlijk gebaat bij een intensievere en meer langdurige therapie dan ik u in mijn praktijk kan bieden. 

U kunt niet bij mij terecht wanneer er sprake is van

  • een psychose of ernstige persoonlijkheidsproblematiek.
  • als er sprake is van duidelijke crisisgevoeligheid of suïcidaliteit
  • weinig zelfregie