Voor onze eerste afspraak krijgt u de gelegenheid online een klachtenlijst (SQ-48) en een intakeformulier in te vullen. Dit helpt ons allebei om goed voorbereid het gesprek in te gaan en een doeltreffende start te maken met de behandeling. U kunt alvast aan de slag met het online programma “‘Eerste stap naar herstel”‘ van e-Healthplatform “‘Therapieland.”‘ Als u via mij een uitnodiging voor een online programma ontvangt, dan kunt u daar gratis gebruik van maken.  

In het eerste gesprek probeer ik helder te krijgen van welk probleem u de meeste hinder ervaart. Hoe is het ontstaan en hoe wordt het in stand gehouden? Welke vaardigheden wilt u versterken, zodat uw probleem beter hanteerbaar wordt?  Daarna bespreken we de voor- en nadelen van diverse behandelopties en uw voorkeur hierin. Dikwijls stel ik voor een van uw naasten eens mee te vragen naar een sessie.

Cognitieve gedragstherapie pakt het gedrag én de negatieve gedachten aan die problemen in stand houden. Uit onderzoek blijkt dat dit voor veel klachten de meest effectieve therapie is. Daarom werk ik voornamelijk vanuit deze basis.

Mindfulness kan helpen meer vertrouwd te raken met wat er zich in uw lijf en uw hoofd afspeelt. Dat vergroot de mogelijkheid bewust om te gaan met lastige situaties in uw leven. Mindfulness-technieken zet ik vaak in als onderdeel van de therapie.

EMDR-behandeling geeft vaak al op korte termijn goede resultaten bij zeer diverse klachten. Het is een methode die ik dikwijls toepas om het natuurlijke verwerkingsmechanisme te stimuleren. Dit is behulpzaam wanneer klachten aangestuurd of in stand gehouden worden door nare onverwerkte herinneringen en/of negatieve overtuigingen . 

ACT (Acceptance and Commitment therapie.)  Dit is een derde generatie gedragstherapie die helpt om op een flexibele manier om te gaan met obstakels op je levenspad (Acceptance), zodat je kunt blijven investeren in de dingen die je echt belangrijk vindt (Commitment). 

Algemene werkwijze

Mijn algemene werkwijze is steunend, informatief en gericht op het actief aanpakken van óf bewuster leren omgaan met klachten en problemen. 

Aan het einde van bijna elk gesprek geef ik suggesties over hoe u zelf thuis actief aan de slag kunt met het besprokene. Bespreking van het “‘huiswerk”‘  is een belangrijk onderdeel van de eerstvolgende sessie.  

Dikwijls kunnen we de behandeling binnen 10-12 gesprekken afronden. We zetten op een rij wat u heeft geleerd en wat u kunt doen om terugval te voorkomen. Soms is er meer hulp nodig. We bespreken dan welke vervolgbehandeling gewenst is.

Klachtenregeling:

Als u niet tevreden bent over de behandeling, laat het dan alstublieft weten. Dat geeft mij de mogelijkheid om het probleem samen met u op te lossen. Wanneer we er samen niet uitkomen dan kunt u er voor kiezen om een klacht in te dienen. Er zijn twee manieren waarop u een klacht kunt indienen:

Model-Klachten-en-geschillenreglement-Wkkgz-NIP2023