In het eerste gesprek probeer ik duidelijk te krijgen van welk probleem u de meeste hinder ervaart. Hoe is het ontstaan en hoe wordt het in stand gehouden? Wat heeft u zelf al gedaan om het probleem op te lossen? Hoe denken belangrijke mensen om u heen over het probleem? Dikwijls stel ik voor een van uw naasten eens mee te vragen naar een sessie. Ik leg een of meer psychologische tests aan u voor om de klachten goed in kaart te brengen. Deze mag u ook thuis achter uw eigen computer maken op een tijdstip dat u past.

In het tweede gesprek bespreek ik de testuitslagen en kom ik met een plan van aanpak. Ik streef ernaar voor al mijn cliënten een behandeling op maat te maken. Ik hoor het graag als u het behandelplan of de manier van samenwerken wenst bij te stellen. Mijn werkwijze is steunend, informatief en gericht op actief aanpakken van óf bewuster leren omgaan met klachten en problemen.

Cognitieve gedragstherapie pakt het gedrag én de negatieve gedachten aan die problemen in stand houden. Uit onderzoek blijkt dat dit voor veel klachten de meest effectieve therapie is. Daarom werk ik voornamelijk vanuit deze basis.

Mindfulness kan helpen meer vertrouwd te raken met wat er zich in uw lijf en uw hoofd afspeelt. Dat vergroot de mogelijkheid bewust om te gaan met lastige situaties in uw leven. Mindfulness-technieken zet ik vaak in als onderdeel van de therapie.

EMDR-behandeling geeft vaak al op korte termijn goede resultaten. Het is een methode die ik dikwijls toepas om het natuurlijke verwerkingsmechanisme te stimuleren en nare herinneringen een plek te geven. EMDR kan behulpzaam zijn bij het aanpak van diverse klachten.

Aan het einde van bijna elk gesprek geef ik suggesties over hoe u zelf thuis aan de slag kunt. Ik geef bijvoorbeeld een schrijfopdracht, een specifieke vraag of een oefening mee. Ik reik zelfhulpliteratuur aan of wijs op goede websites en handige apps. Bespreking van het huiswerk is een belangrijk onderdeel van de eerstvolgende sessie.

Dikwijls kunnen we de behandeling binnen 11 gesprekken afronden. We evalueren het resultaat en het verloop van de behandeling. We zetten op een rij wat u geleerd heeft en wat u kunt doen om terugval te voorkomen. Soms is er meer hulp nodig. We bespreken dan welke vervolgbehandeling gewenst is.

Klachtenregeling:

Als u niet tevreden bent over mij of over de behandeling, laat het dan alstublieft weten. Dat geeft mij de mogelijkheid om het probleem samen met u op te lossen. U kunt het tijdens de behandeling noemen, u kunt mij er een berichtje over sturen, maar u kunt er ook (kosteloos) een aparte afspraak voor maken. Wanneer we er samen niet uitkomen en u wilt een klacht indienen, dan kunt u zich wenden tot de klachtencommissie van P3NL, waar ik bij aangesloten ben.